Over mij

Ronald is een BI- en datawarehouseconsultant met een sterke drang om complexe bedrijfsprocessen en datastromen inzichtelijk en toegankelijk te maken. Hij heeft sinds 2011 verschillende rollen gehad in grote BI-projecten, van nieuwbouw tot changes met lange migratietrajecten.


Ronald is op zijn best als hij zich samen met materiedeskundigen over conceptuele vraagstukken mag buigen om deze uit te werken tot een consistente informatie-architectuur, ondersteund door modellen van data en  processen.

Ronald komt het best tot z’n recht in een rol als architect van domeinoverstijgende data-oplossingen.
Ronald gaat graag samen met hoger management op zoek naar de businesswaarde, maar hij werkt dit net zo lief uit met technisch specialisten om tot de meest geschikte toepassing te komen. Op maandag met de juiste mensen de eerste schetsen maken, de rest van de week op een pragmatische manier modellen en oplossingsrichtingen uitwerken tot een ontwerp om hierop in de tweede week een werkend product te ontwikkelen. Dat is hoe Ronald het werk voor zich ziet.

In zijn werk is Ronald betrokken, kritisch en resultaatgericht. Hij verwacht veel van zichzelf en van zijn collega’s. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, werkt Ronald graag in teamverband.